Athleten | Events | Yelena Belyakova | Karlsruhe 27.01.2001 | Sprunghöhe 4,53m | HiRes SloMo Reihe