Athleten | Events | Tye Harvey | Dortmund 11.02.2001 | Sprunghöhe 5,70m | HiRes SloMo Reihe