Athleten | Events | Pavla Hamackova | Bremen 23.06.2001 | Sprunghöhe 4,34m | HiRes SloMo