Athleten | Events | Tatjana Polnova | Donetsk/UKR 12.02.2005 | Sprunghöhe 4,60m | HiRes SloMo Reihe Serie